Gebruiksvoorwaarden

Door de vele mogelijkheden en risico's die het Internet biedt, hebben wij enkele algemene voorwaarden moeten opstellen die wij u verzoeken na te leven, zowel voor uw veiligheid als de onze.


PERSONAL DATA

Bekijk ons juridisch beleid voor kwesties over privacy.


AANPASSING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Als gevolg van de voortdurende technische en juridische vernieuwingen moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Gelieve telkens als u onze website gebruikt te controleren wanneer de jongste versie van de voorwaarden op de website werd gepubliceerd. De meest recente versie dateert van augustus 2001.


COPYRIGHT, HANDELSMERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De volledige inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluids- en beeldbestanden is tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt verklaard onze eigendom en mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating worden gereproduceerd, gewijzigd, verzonden, hergebruikt, toegeëigend of anderszins worden gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden.

Ongeoorloofd gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Merk op dat elke inbreuk op ons copyright of andere beschermende rechten tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging kan leiden.


AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van het land dat je gekozen hebt via het splash scherm op www.labello.com en in overeenstemming met de lokale wetgeving. De materialen op deze site, waaronder producten, diensten en informatie is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor een locatie buiten het gekozen land. Wanneer een actie, gecommuniceerd in het gekozen land, niet voldoet aan de lokale wetgeving, kan deze als nietig verklaard worden. Bezoek alstublieft www.labello.com om de juiste locatie te selecteren.

Alle mogelijke zorgvuldigheid is genomen in de samenstelling en validatie van de informatie op deze website. Desondanks kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit geven.

Deze website bevat koppelingen naar websites van andere leveranciers. Beiersdorf AG geeft geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor mogelijke illegale inhoud of andere wetsovertredingen op de websites van externe leveranciers.  De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor haar actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit.

Deze website is een bron van algemene informatie en mag nooit worden beschouwd als een alternatief voor medisch of gespecialiseerd advies. Gelieve voor dergelijk advies een dokter of specialist raadplegen. Beiersdorf AG is niet aansprakelijk voor handelingen die op basis van deze website worden gesteld.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens gebeurt op uw risico. Beiersdorf AG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden en hard - of software als gevolg van een dergelijke actie. De verantwoordelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijven onaangetast


SLOTBEPALINGEN

Indien blijkt dat enige bepaling binnen deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt blijft de geldigheid of afdwingbaarheid in het gekozen land en daarbuiten gelden.

Mocht u een melding willen maken over ongeldige of onwettige bepalingen schroom dan niet contact met ons te zoeken

Beiersdorf N.V. 
De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam 
The Netherlands, 
Tel. +31-88-544-0000